- Reset + Prindi

286. M. Aloe kohtunikuametist vabastamine

20.06.2018

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Maare Aloe Tartu Halduskohtu kohtuniku ametist tema enda soovil alates
21. juunist 2019.

Alus: Riigikohtu esimehe 18. juuni 2018 ettepanek.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 26.06.2018, 1