- Reset + Prindi

274. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus

19.06.2018

Riigikogus vstu võetud 6. juunil 2018

Avaldatud RT I, 29.06.2018, 1