- Reset + Prindi

268. „Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut“ ratifitseerimise seadus

07.06.2018

Riigikogus vastu võetud 30.05.2018

Avaldatud RT I, 08.06.2018, 2