- Reset + Prindi

264. A. Hilpuse nimetamine ja T. Nirgi tagasikutsumine

05.06.2018

1. Nimetan Arti Hilpuse Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Läti Vabariigis, asukohaga Riias.

2. Kutsun tagasi Tõnis Nirgi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Läti Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 07.06.2018, 3