- Reset + Prindi

262. T. Tirsi nimetamine ja L. Uibo tagasikutsumine

05.06.2018

1. Nimetan Toomas Tirsi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Belgia Kuningriigis, asukohaga Brüsselis.

2. Kutsun tagasi Lembit Uibo, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Belgia Kuningriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulai

Avaldatud RT II, 07.06.2018, 1