- Reset + Prindi

260. M. Rogeri nimetamine ja H. Tiido tagasikutsumine

29.05.2018

1. Nimetan Martin Rogeri Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Poola Vabariigis, asukohaga Varssavis.

2. Kutsun tagasi Harri Tiido, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Poola Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,

välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 30.05.2018, 3