- Reset + Prindi

222. Erivolitustega diplomaatiliste esindajate nimetamine

05.02.2018

1. Nimetan Eesti Vabariigi erakorralisteks ja täievolilisteks suursaadikuteks, erivolitustega diplomaatilisteks esindajateks järgmised diplomaadid: Marten Kokk, Margus Kolga, Riho Kruuv, Rasmus Lumi, Marin Mõttus, Daniel Erik Schaer, Sander Soone, Mart Tarmak, Andres Unga.

2. Annan erivolitused 31. detsembrini 2019 Eesti valimise kampaania korraldamiseks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kohale.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
välisteenistuse seaduse § 9 lõige 21, § 27 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 07.02.2018, 1