- Reset + Prindi

214. P. Pallumi nimetamine ja M. Rava tagasikutsumine

05.01.2018

1. Nimetan Priit Pallumi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Küprose Vabariigis, asukohaga Ateenas.

2. Kutsun tagasi Margus Rava, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Küprose Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 09.01.2018, 1