- Reset + Prindi

213. Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus

29.12.2017

Riigikogus vastu võetud 21. detsembril 2017

Avaldatud RT I, 05.01.2018, 1