- Reset + Prindi

212. Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus

29.12.2017

Riigikogus vastu võetud 20. detsembril 2017

Avaldatud RT II, 03.01.2018, 3