- Reset + Prindi

210. Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus

29.12.2017

Riigikogus vastu võetud 20. detsembril 2017

Avaldatud RT I, 09.01.2018, 2