- Reset + Prindi

206. Kohtunikuametist vabastamine

22.12.2017

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõikest 2 vabastan

seoses teenistusvanuse ülemmäära saabumisega Leo Kunmani Harju Maakohtu kohtuniku ametist alates 5. augustist 2018 vastavalt kohtute seaduse § 991 lõikele 1,

omal soovil Pärnu Maakohtu kohtuniku Anne Randjärve alates
13. augustist 2018 vastavalt kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktile 1.

Alus: Riigikohtu esimehe 13. detsembri 2017 ettepanek.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 27.12.2017, 7