- Reset + Prindi

196. Kohtunikuks nimetamine

18.12.2017

Nimetan esimese astme kohtunikuks:

Viktor Bome - alates 02.01.2018
Maret Hallikma - alates 01.02.2018
Roman Levin - alates 02.01.2018
Siiri Malmberg - alates 02.01.2018
Heili Sepp - alates 01.02.2018
Juhan Siider - alates 01.02.2018
Dina Sõritsa - alates 01.02.2018
Anu Talu - alates 02.01.2018
Endla Ülviste - alates 02.01.2018

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 13 ja § 150 lg 3,
kohtute seaduse § 55 lg 1.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 20.12.2017, 1