- Reset + Prindi

193. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

15.12.2017

Riigikogus vastu võetud 06.12.2017

Avaldatud RT I, 28.12.2017, 8