- Reset + Prindi

185. Püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seadus

15.12.2017

Riigikogus vastu võetud 06.12.2017

Avaldatud RT I, 20.12.2017, 1