- Reset + Prindi

182. S. Õunpuu kohtunikuametist vabastamine

27.11.2017

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Sirje Õunpuu Harju Maakohtu kohtuniku ametist tema enda soovil alates
11. juunist 2018.

Alus: Riigikohtu esimehe 21. novembri 2017 ettepanek.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 28.11.2017, 6