- Reset + Prindi

180. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine)

27.11.2017

Riigikogus vastu võetud 22. novembril 2017

Avaldatud RT I, 05.12.2017, 1