- Reset + Prindi

176. Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus

20.11.2017

Riigikogus vastu võetud 15. novembril 2017

Avaldatud RT I, 28.11.2017, 1