- Reset + Prindi

171. Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

03.11.2017

Riigikogus vastu võetud 25.10.2017

Avaldatud RT I, 10.11.2017, 3