- Reset + Prindi

160. Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus

25.09.2017

Rigikogus vastu võetud 20.09.2017

Avaldatud RT II, 26.09.2017, 1