- Reset + Prindi

154. T. Intelmanni nimetamine ja L. Bambuse tagasikutsumine

09.07.2017

1. Nimetan Tiina Intelmanni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis, asukohaga Londonis.

2. Kutsun tagasi Lauri Bambuse, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 12.07.2017, 6