- Reset + Prindi

144. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse)

29.06.2017

Riigikogus vastu võetud 14. juunil 2017

Avaldatud RT I, 07.07.2017, 1