- Reset + Prindi

143. L. Lepiku nimetamine ja E. Marmei tagasikutsumine

29.06.2017

1. Nimetan Lauri Lepiku Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Ameerika Ühendriikides, asukohaga Washingtonis.

2. Kutsun tagasi Eerik Marmei, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Ameerika Ühendriikides.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 30.06.2017, 1