- Reset + Prindi

120. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

22.06.2017

Riigikogus vastu võetud 14. juunil 2017

Avaldatud RT I, 26.06.2017, 69