- Reset + Prindi

115. Ühtset patendikohut käsitleva lepingu ning ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus

14.06.2017

Riigikogus vastu võetud 8. juunil 2017

Avaldatud RT II, 16.06.2017, 5