- Reset + Prindi

112. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seadus

14.06.2017

Riigikogus vastu võetud 7. juunil 2017

Avaldatud RT II, 16.06.2017, 3