- Reset + Prindi

93. Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus

02.05.2017

Riigikogus vastu võetud 19.04.2017

Avaldatud RT I, 04.05.2017, 3