- Reset + Prindi

90. Kohtunikuametist vabastamine

21.04.2017

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktidest 1 ja 2 ning § 991 lõikest 1 vabastan:

1. Lukiina Vismanni Harju Maakohtu kohtuniku ametist 5. juunist 2017 seoses teenistusvanuse ülemmäära saabumisega,
2. Raili Randlase Tartu Halduskohtu kohtuniku ametist 29. jaanuarist 2018 omal soovil,
3. Karin Kalmiste Tallinna Halduskohtu kohtuniku ametist 1. märtsist 2018 omal soovil.


Alus: Riigikohtu esimehe 19. aprilli 2017 ettepanek.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 25.04.2017, 1