- Reset + Prindi

57. L. Käisi kohtunikuametist vabastamine

06.02.2017

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Lembit Käisi Tartu Maakohtu kohtuniku ametist 11. juulist 2017 omal soovil.


Alus: Riigikohtu esimehe 31. jaanuari 2017 ettepanek.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 07.02.2017, 7