- Reset + Prindi

46. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine)

22.12.2016

Riigikogus vastu võetud 15.12.2016


Avaldatud RT I, 31.12.2016, 2