- Reset + Prindi

23. M. Mõttuse nimetamine ja M. Haljase tagasikutsumine

21.11.2016

1. Nimetan Marin Mõttuse Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Liibanoni Vabariigis, asukohaga Ankaras.

2. Kutsun tagasi Miko Haljase, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Liibanoni Vabariigis.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT II, 22.11.2016, 1