- Reset + Prindi

10. Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seadus

01.11.2016

Riigikogus vastu võetud 19.10.2016


Avaldatud RT II, 03.11.2016, 8