- Reset + Prindi

3. Kohtunikuametist vabastamine

18.10.2016

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan:

1. Madis Kägu Tartu Maakohtu kohtuniku ametist 13. maist 2017 omal soovil,
2. Eda Mutsu Tartu Halduskohtu kohtuniku ametist 22. juulist 2017 omal soovil,
3. Marge Tamme Tartu Maakohtu kohtuniku ametist 1. oktoobrist 2017 omal soovil.


Alus: Riigikohtu esimehe 12. oktoobri 2016 ettepanekud.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 20.10.2016, 3