konedVabariigi Presidendi
Kantselei

Vabariigi Presidendi Kantselei toetab Vabariigi Presidenti seadusest tulenevate ülesannete täitmisel. Kantselei korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja -välist suhtlemist, juhib infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega, valmistab ette õigusakte, haldab Vabariigi Presidendi valitsemisele kuuluvat riigivara ning täidab teisi ülesandeid.

A. Weizenbergi 39
15050 Tallinn

tel. 631 6202
faks:631 6250
vpinfo@vpk.ee

Kõned

- Reset + Prindi

Eesti Disainiauhindade üleandmisel

Head disainerid ja disainihuvilised!

Tänavu alustasid Türi koolilapsed oma kooliteed uues Türi Põhikoolis. Koolimaja külastades nägin, kui hästi olid läbimõeldud käiguteed liikumispuudega noortele. Ehkki direktori sõnul neil sel aastal ükski õpilane sellist tuge ei vaja, on nad selleks päevaks valmis. Eks seegi ole märk heast teenusedisainist, sest ka koolihariduse füüsiline kättesaadavus on osa meie ühisest hüvest.

Nii seekordne Disainiöö kui Eesti Disainiauhinnad ongi fookusesse võtnud vajaduspõhise disaini. Oleme jõudnud ajastusse, kus potentsiaalselt planeeti risustav uus toode võiks jääda tegemata. Ent kui palju keskendutakse täna disainis sellele, et toode lahendaks päris probleeme ja teeks elu mugavamaks loodust säästval moel?

Kliima soojenemine muudab otseselt loodusolusid ka Eestis ning mõjutab meid kaudselt läbi teiste sektorite. Siin on temperatuuritõus globaalsest keskmisest ligikaudu kaks korda kiirem, peamine soojenemine toimub talvise poolaasta arvelt. Seda mäletame möödunud talvestki. 

Samal ajal on meie inimeste endiselt suur passiivsus murettekitav. Naljatamisi saab ehk öelda, et täna on juba 1/3 eestimaalastest kliimaneutraalsed, sest neil pole kliimast sooja ega külma. Vaevalt on inimene valmis hea tahtmise juures oma tarbimisharjumusi üle vaatama rohkem kui 20 protsenti, aga suured struktuursed muutused saavadki alguse mujalt.

Täna seostatakse disaini veel ehk liigagi palju vaid esteetika ja glamuuriga. Ei saa salata, et hea vorm ja ilu peaksid olema hästi funktsioneeriva ja nutika toote lahutamatuks kaaslaseks. Ent disain on palju rohkemat – ta kannab endas ühiskonnale olulisi väärtuseid. Ja disain võib muuta maailma neid väärtuseid ka ise luues. 

Olen viimastel aastatel pidanud tihti kummutama arusaamist, et rohepööre ja suunamuutus tulevikumajandusele on riigile ja inimestele kokkuvõttes kulukas. See ei ole nii. Me ei pea ilmtingimata tegema valikuid majanduse ja loodushoiu vahel.

Üks selle aasta oluline teema on ringmajandus ja ringdisain ehk disaini kasutamine ringmajanduse põhimõtteid järgivate toodete ja teenuste arendamisel. Parem toote disain aitab ju kaasa nii toodete eluea pikenemisele kui ka tootja suhtumise väänamisele. Kui toode kestab kauem, on ka ringmajandusel vähem koormust ja keskkonnal sellest parem.

Disain on lisandväärtust kasvatav investeering nii ettevõtjale kui riigile. Ka tänane sündmus aitab silda disainerite ja ettevõtjate vahel tugevamaks ehitada. Ehk on just tänane keeruline aeg ka disainerite kaasamiseks õige, et oma tooteid ja teenuseid uuele tasemele arendada? Sest võita on kõigil – tark disainikasutus aitab meil paremini näha tulevikuarenguid ja lahendada keerulisi probleeme keskkonda säästes, aga luua ka ligipääsetavaid ühishüvesid, mis võimestavad kasutajaid ja kogukondi.   

Mul on hea meel, et ka avalikus sektoris on disaini ja kitsamalt ka teenusedisaini kasutamine järjest kasvamas, ja seda eriti sotsiaal- ning tervishoiuvallas.

Loe edasi

 

September

August

Juuli

Juuni

Mai

Aprill

Märts

Veebruar

Jaanuar

Detsember 2019

November 2019

Oktoober 2019

September 2019

August 2019

Juuli 2019

Juuni 2019

Mai 2019

Aprill 2019

Märts 2019

Veebruar 2019

Jaanuar 2019

Detsember 2018

November 2018

Oktoober 2018

September 2018

August 2018

Juuli 2018

Juuni 2018

Mai 2018

Aprill 2018

Märts 2018

Veebruar 2018

Jaanuar 2018

Detsember 2017

November 2017

Oktoober 2017

September 2017

August 2017

Juuli 2017

Juuni 2017

Mai 2017

Aprill 2017

Märts 2017

Veebruar 2017

Jaanuar 2017

Detsember 2016

November 2016

Oktoober 2016