konedVabariigi Presidendi
Kantselei

Vabariigi Presidendi Kantselei toetab Vabariigi Presidenti seadusest tulenevate ülesannete täitmisel. Kantselei korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja -välist suhtlemist, juhib infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega, valmistab ette õigusakte, haldab Vabariigi Presidendi valitsemisele kuuluvat riigivara ning täidab teisi ülesandeid.

A. Weizenbergi 39
15050 Tallinn

tel. 631 6202
faks:631 6250
vpinfo@vpk.ee

Kõned

- Reset + PDF Prindi

Vabariigi President teenetemärkide kätteandmisel Tallinnas NUKU teatris 23.02.2017

Austatud kohalviibijad,
Austatud teenetemärkide saajad.


Eesti tänab – kaks ilusat eestikeelset sõna, nii palju sisu!

23.02.2017

loe edasi

 

Veebruar

Jaanuar

Detsember 2016

November 2016

Oktoober 2016