konedVabariigi Presidendi
Kantselei

Vabariigi Presidendi Kantselei toetab Vabariigi Presidenti seadusest tulenevate ülesannete täitmisel. Kantselei korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja -välist suhtlemist, juhib infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega, valmistab ette õigusakte, haldab Vabariigi Presidendi valitsemisele kuuluvat riigivara ning täidab teisi ülesandeid.

A. Weizenbergi 39
15050 Tallinn

tel. 631 6202
faks:631 6250
vpinfo@vpk.ee

Kõned

- Reset + PDF Prindi

Vabariigi President Siseministeeriumi juhtide arengupäeval Tallinnas, 30. mail 2017

Head Siseministeeriumi juhid!

Täna räägite oma tööst, oma valdkonna arengust ja oma valdkonna juhtimisest. Ükski töö ei saa hästi tehtud, kui tööks ei ole loodud õigeid tingimusi. Ükski töötaja ei saa oma tööd teha hästi, kui juhid ei ole talle neid tingimusi loonud. Juhtimine on üha vähem korraldamine ja üha rohkem võimaldamine. Kindlustunde loomine selleks, et inimestel püsiks pikaajaliselt meeleolu oma valdkonnas panustada. Avaliku sektori juhile on see eriti keerukas ülesanne – erasektori juhil on alati arenguruumi, sest seda ruumi saab teha konkurentide arvelt või turgu laiendades. Avalikus sektoris on meid mõjutavad jõud ja mõjud hoopis keerulisemalt vastu mõjutatavad. Hea juht suudab siiski ka avalikus sektoris järjepidevat arengut tekitada.

12.06.2017

loe edasi

 

Juuni

Mai

Aprill

Märts

Veebruar

Jaanuar

Detsember 2016

November 2016

Oktoober 2016