konedVabariigi Presidendi
Kantselei

Vabariigi Presidendi Kantselei toetab Vabariigi Presidenti seadusest tulenevate ülesannete täitmisel. Kantselei korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja -välist suhtlemist, juhib infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega, valmistab ette õigusakte, haldab Vabariigi Presidendi valitsemisele kuuluvat riigivara ning täidab teisi ülesandeid.

A. Weizenbergi 39
15050 Tallinn

tel. 631 6202
faks:631 6250
vpinfo@vpk.ee

Kõned

- Reset + PDF Prindi

Vabariigi President Carolin Illenzeeri Fondi heategevuslikul õhtusöögil Lennusadamas 19. aprillil 2017

Austatud kohalviibijad,

Ma käisin täna hommikul Paldiskis ja saatsin teele meie järjekordse missiooni Liibanoni seisma UNIFILi koosseisus rahu eest koos iirlaste ja soomlastega IRISHFINBATis. Kui ma ära tulin, siis seisin monumendi ees ja lugesin üle kõik nimed. Ma teen seda iga kord, kui Paldiskisse satun. Loen üle nimed ja meenutan üle need kurvad lood.

Me oleme riigikaitsest harjunud mõtlema kui rauast, vormis meestest ja laskemoonast. Aga meil on reservarmee ja riigikaitse algab seega meie kodanike väärtustest ja kaitsetahtest. Tahtest kaitsta, tahtest väärtustada iseendaks olemist. Eesti lähenemisviis põhineb veendumusel, et julgeolekut luuakse selleks, et kaitsta inimõigusi, põhivabadusi ja peamisi inimlikke väärtusi. Need väärtused määravad meie elulaadi ja nende eest seisab Eesti ka laiemalt. Riiki saab kaitsta vaid kodanike ühise soovi korral teda kaitsta. Soov - see sünnib mõistmisest, mõistmine osalemisest. Need, kes on osalenud aja- või reservteenistuses, hindavad oma kogemust märksa kõrgemalt, kui need, kellel sellega kokkupuudet pole olnud.

Väga palju sellest, mis meil on täna, on rajatud meie meeste ja naiste reaalsele panusele lahinguväljal. Meie seas on 2800 meest ja naist, kes on käinud välismissioonil ja seisnud Eesti julgeoleku eest. Üle 20 aasta osalust neil missioonidel on loonud meie liitlastes ja partnerites veendumuse, et Eestit peab kaitsma. Peab kaitsma, sest Eesti väärib kaitsmist mitte lihtsalt nomenklatuurselt, NATO liikmepileti järgi.

Eesti väärib kaitsmist oma tõelise panuse eest rahvusvahelisse julgeolekusse. Eesti väärib kaitsmist, sest Eesti on kaotanud inimeste elusid ja tervist rahvusvahelise julgeoleku nimel. See on nende 2800 kaitseväelase panus.

19.04.2017

loe edasi

 

Aprill

Märts

Veebruar

Jaanuar

Detsember 2016

November 2016

Oktoober 2016