konedVabariigi Presidendi
Kantselei

Vabariigi Presidendi Kantselei toetab Vabariigi Presidenti seadusest tulenevate ülesannete täitmisel. Kantselei korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja -välist suhtlemist, juhib infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega, valmistab ette õigusakte, haldab Vabariigi Presidendi valitsemisele kuuluvat riigivara ning täidab teisi ülesandeid.

A. Weizenbergi 39
15050 Tallinn

tel. 631 6202
faks:631 6250
vpinfo@vpk.ee

Kõned

- Reset + Prindi

Reservi arvatud rühmaülematele lipniku auastmete kätteandmisel Tartus

Austatud kindralid, head tulevased lipnikud!

Ilmselt panite ka teie Kevadtormi lahingute kõrvalt tähele, et ühiskonnas on äkki hakatud palju rääkima Kaitseväe sümbolitest, traditsioonidest ja kaitsetahtest. Või õigemini nende asjade väidetavalt lahutamatust seosest Kaitseväe orkestri ja kaplaniteenistusega. On kõlanud isegi emotsionaalseid hüüatusi, et milliseks küll kujuneb kaevikus vaenlast ootava Eesti sõduri kaitsetahe ja motivatsioon ilma nendeta.

Head sõbrad – teie teate täna Eestis ilmselt kõige täpsemalt, mille peale mõtleb sõdur kaevikus seistes. Jah, nädala eest astusite välja rahuaegsete õppuste käigus rajatud kaevikutest. Kuid olen kindel, et igaüks teist ning kõik teie alluvad mõtlesid möödunud aasta jooksul rohkem kui korra sellele, kuidas saan mina, minu üksus ja meie Kaitsevägi hakkama siis, kui õppuse asemel oleks oodata päris lahingut.

Ma sügavalt kahtlen, kas keegi teist sel hetkel orkestrile mõtles. Kuna päris sõdades kaevikutes ateiste väidetavalt pole, siis osad mõtleksid ka jumalale, kuid võibolla mitte tema maapealsele esindajale. Pigem ikka õppusel mõtlete, kas Kaitseväe poolt antud väljaõpe on parim võimalik, et tagada mulle ja minu kaasvõitlejatele maksimaalne edu- ja ellujäämisvõimalus? Kas sedasama tagavad mulle antud relv, varustus, kuulivest ja kiiver? Ja päriselt raskes olukorras mõtlete, kas lahingumoona jätkub vaid esimeseks lahinguks või mitmeks päevaks? Kas meditsiiniabi on korraldatud selliselt, et haavatasaamise korral jään ellu?

Need on asjad, mille peale sõdur kaevikus tegelikult mõtleb. Jaatavad vastused nendele küsimustele on sõduri kaitsetahte ja motivatsiooni tegelikuks allikaks. Ma usun, et teie saate nendele küsimustele täna ka jaatavalt vastata. Sest praegune Eesti Kaitsevägi suudab tagada tasemel väljaõppe kõigile oma sõduritele.

Suudab tagada ühesuguse ja maailmatasemel relvastuse ja kaitsevarustuse nii parajasti väljaõppes olevatele ajateenijatele kui ka kõigile reservüksustele. Kaitsevägi on väga palju investeerinud sõjaajaks laskemoonavarude loomisesse. Selle võrra on Kaitsevägi küll mõnevõrra väiksem, kuid keegi ei pea enam muret tundma esimesele lahingule järgnevate tuliste päevade pärast. Aga see kõik pole iseenesestmõistetav, ega pole alati niimoodi olnud. Veel 10–15 aastat tagasi olid paljud sõdurid kaasaegseid kuuliveste näinud pigem telekast. Üksusevarustust jagus vaid parajasti väljaõppes olevatele ajateenijatele, mitte aga kõigile reservüksustele.

Loe edasi

 

Juuni

Mai

Aprill

Märts

Veebruar

Jaanuar

Detsember 2020

November 2020

Oktoober 2020

September 2020

August 2020

Juuli 2020

Juuni 2020

Mai 2020

Aprill 2020

Märts 2020

Veebruar 2020

Jaanuar 2020

Detsember 2019

November 2019

Oktoober 2019

September 2019

August 2019

Juuli 2019

Juuni 2019

Mai 2019

Aprill 2019

Märts 2019

Veebruar 2019

Jaanuar 2019

Detsember 2018

November 2018

Oktoober 2018

September 2018

August 2018

Juuli 2018

Juuni 2018

Mai 2018

Aprill 2018

Märts 2018

Veebruar 2018

Jaanuar 2018

Detsember 2017

November 2017

Oktoober 2017

September 2017

August 2017

Juuli 2017

Juuni 2017

Mai 2017

Aprill 2017

Märts 2017

Veebruar 2017

Jaanuar 2017

Detsember 2016

November 2016

Oktoober 2016