konedVabariigi Presidendi
Kantselei

Vabariigi Presidendi Kantselei toetab Vabariigi Presidenti seadusest tulenevate ülesannete täitmisel. Kantselei korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja -välist suhtlemist, juhib infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega, valmistab ette õigusakte, haldab Vabariigi Presidendi valitsemisele kuuluvat riigivara ning täidab teisi ülesandeid.

A. Weizenbergi 39
15050 Tallinn

tel. 631 6202
faks:631 6250
vpinfo@vpk.ee

Kõned

- Reset + PDF Prindi

Vabariigi President kodakondsustunnistuste üleandmisel

Kallid Eesti kodanikud!

Mul on rõõm teid kõiki tervitada ning tänada selle tähtsa otsuse puhul, mille olete langetanud – teist on saanud Eesti Vabariigi kodanikud.

Eesti kodakondsuse valimine on olnud teie vaba valik ja olete selle otsuse teinud oma parima äratundmise ja südame soovil.

Meil kõigil on mitmeid erinevaid enesemääratlusi. Me kõik kuulume oma perekonda ja kodukanti, oma töökaaslaste või huviala harrastajate hulka. Kindlasti kuulume me kõik ka oma rahvusesse. Kuid lisaks kuulume loomuliku osana mõne riigi juurde, mille elu korraldamises saame ise osaleda. 21.08.2017

loe edasi

 

August

Juuli

Juuni

Mai

Aprill

Märts

Veebruar

Jaanuar

Detsember 2016

November 2016

Oktoober 2016