konedVabariigi Presidendi
Kantselei

Vabariigi Presidendi Kantselei toetab Vabariigi Presidenti seadusest tulenevate ülesannete täitmisel. Kantselei korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja -välist suhtlemist, juhib infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega, valmistab ette õigusakte, haldab Vabariigi Presidendi valitsemisele kuuluvat riigivara ning täidab teisi ülesandeid.

A. Weizenbergi 39
15050 Tallinn

tel. 631 6202
faks:631 6250
vpinfo@vpk.ee

EST Käskkirjad

- Reset + PDF Prindi

19. Sõjaväeliste auastmete andmine

Kaitseväe juhataja 20. juuni 2017 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele ja reservis olevatele isikutele:

leitnant

Allan Aim
Toomas Härmaorg
Hardi Jaagor
Raul Pukk

nooremleitnant

Kristo Adosson
Aidi Auger
Stig Benström
Viktor Bome
Indrek Eiche
Edgar Grünberg
Rain Hendrikson
Sofja Hristoforova
Kalev Härk
Priit Kala
Sergei Kulakov
Mikk Leedjärv
Teet Lehiste
Kaupo Lepasepp
Daimar Liiv
Karl Mendelman
Raido Mitt
Sander Mändoja
Andres Parmas
Malle Piirsoo
Kaito Puusepp
Marek Soop
Andrus Umboja
Üllar Vilk
Alari Õun

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.

Kersti Kaljulaid

21.06.2017

loe edasi