konedVabariigi Presidendi
Kantselei

Vabariigi Presidendi Kantselei toetab Vabariigi Presidenti seadusest tulenevate ülesannete täitmisel. Kantselei korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja -välist suhtlemist, juhib infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega, valmistab ette õigusakte, haldab Vabariigi Presidendi valitsemisele kuuluvat riigivara ning täidab teisi ülesandeid.

A. Weizenbergi 39
15050 Tallinn

tel. 631 6202
faks:631 6250
vpinfo@vpk.ee

EST Käskkirjad

- Reset + PDF Prindi

8. T. Riisalo puhkusele lubamine

Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2016. aasta eest 5 kalendripäevaks 2. kuni 6. jaanuarini 2017.


Alus: T. Riisalo 19.12.2016 avaldus


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 22.12.2016, 1

21.12.2016

loe edasi