konedVabariigi Presidendi
Kantselei

Vabariigi Presidendi Kantselei toetab Vabariigi Presidenti seadusest tulenevate ülesannete täitmisel. Kantselei korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja -välist suhtlemist, juhib infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega, valmistab ette õigusakte, haldab Vabariigi Presidendi valitsemisele kuuluvat riigivara ning täidab teisi ülesandeid.

A. Weizenbergi 39
15050 Tallinn

tel. 631 6202
faks:631 6250
vpinfo@vpk.ee

Käskkirjad | Käskkirjad sõjaväeliste auastmete andmiseks, presidendi kantselei tegevuse korraldamiseks jne

- Reset + Prindi

125. T. Riisalole lisatasu määramine

Maksta Vabariigi Presidendi Kantselei direktorile Tiit Riisalole ühekordne lisatasu täiendavate teenistusülesanne täitmise ja töömahu olulise suurenemise eest COVID-19 haigust põhjustava kroonviiruse leviku perioodil 4400 euro ulatuses.

Alus: avaliku teenistuse seaduse § 61 lg 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 22.06.2021, 1

Loe edasi

 

Juuni

Mai

Märts

Veebruar

Jaanuar

Detsember 2020

November 2020

Juuli 2020

Juuni 2020

Aprill 2020

Märts 2020

Veebruar 2020

Detsember 2019

November 2019

Oktoober 2019

August 2019

Juuli 2019

Juuni 2019

Mai 2019

Aprill 2019

Märts 2019

Veebruar 2019

Jaanuar 2019

Detsember 2018

November 2018

Oktoober 2018

September 2018

August 2018

Juuli 2018

Juuni 2018

Mai 2018

Märts 2018

Veebruar 2018

Jaanuar 2018

Detsember 2017

November 2017

Oktoober 2017

September 2017

August 2017

Juuli 2017

Juuni 2017

Mai 2017

Aprill 2017

Veebruar 2017

Detsember 2016

November 2016

Oktoober 2016