- Reset + Prindi

119. Muudatuse tegemine sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogus

25.03.2021

Nimetan sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:
Triin Toomesaar, isikukood 48712260217, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

Alus: riigivara seaduse § 81,
sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.4,
T. Toomesaare avaldus

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 30.03.2021, 3