- Reset + Prindi

114. Ajutise sõjaväelise auastme andmine

27.01.2021

Kaitseväe juhataja asetäitja 26. jaanuari 2021 ettepanekul annan leitnant Kadri Luukasele kapteni ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks NATO staabielemendi (NFIU) Eesti kontingendi staabiohvitserina 01.02.2021 kuni 01.02.2024.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud riigi Teatajas RT III, 28.01.2021, 2