- Reset + Prindi

113. Ajutise sõjaväelise auastme andmine

08.01.2021

Kaitseväe juhataja 6. jaanuari 2021 ettepanekul annan nooremleitnant Roland Kukele leitnandi ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis 11.01.2021 kuni 22.06.2021.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 12.01.2021, 3