- Reset + Prindi

112. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmete nimetamine

08.01.2021

Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:

Urmo Kübar, isikukood 37803045210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik,
Andres Kütt, isikukood 37508166515, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik,
Ülar Mark, isikukood 36802120210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik,
Ott Oja, isikukood 39108186521, elukoht Räpina vald, Eesti Vabariik.

Alus: riigivara seaduse § 81,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.4.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 07.01.2021, 1