- Reset + Prindi

111. Sõjaväeliste auastmete andmine

24.12.2020

Kaitseväe juhataja 21. detsembri 2020 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele ja reservis olevatele isikutele:

leitnant

Gustav Klimušev
Raul Kohava
Einar Lillo

nooremleitnant

Vadim Frik
Meelis Merilai
Arvet Ollino
Mihkel Palok
Tõnn-Siim Peedosk
Kaarel Piip
Marek Ploom
Rener Uibopuu
Sten Õuna

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja lg 5

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 28.12.2020, 5