- Reset + Prindi

100. Ajutise auastme andmine

14.04.2020

Kaitseväe juhataja asetäitja 9. aprilli 2020 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis järgmistele tegevväelastele:

kolonelleitnant Andres Helm-Rosinale koloneli ajutise sõjaväelise auastme alates 01.05.2020,
leitnant Sven Pruelile kapteni ajutise sõjaväelise auastme alates 20.04.2020.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 15.04.2020, 1