- Reset + Prindi

94. Sõjaväelise auastme andmine

19.12.2019

Kaitseväe juhataja 15. detsembri 2019 ettepanekul annan Taavo Karjale ja Karl-Erik Sillale nooremleitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja lg 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 20.12.20119, 3