- Reset + Prindi

84. Ajutise sõjaväelise auastme andmine

12.07.2019

Kaitseväe juhataja 12. juuli 2019 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:

kaptenleitnant Peeter Ivaskile mereväekapteni auastme alates 22.07.2019,
kapten Andres Ojaltile majori auastme alates 22.07.2019,
kapten Armin Maule majori auastme alates 01.08.2019,
kapten Raido Jõgile majori auastme alates 01.08.2019.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 16.07.2019, 4