- Reset + Prindi

82. M. Vendlale sõjaväelise auastme andmine

08.07.2019

Kaitseväe juhataja 1. juuli 2019 ettepanekul annan kolonelleitnant Mart Vendlale koloneli sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 10.07.2019, 2