- Reset + Prindi

63. Sõjaväelise auastme andmine

16.10.2018

Kaitseväe juhataja 12. oktoobri 2018 ettepanekul annan major Margus Rebasele kolonelleitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 18.10.2018, 1