- Reset + Prindi

57. Sõjaväeliste auastmete andmine

10.07.2018

Kaitseväe juhataja 9. juuli 2018 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele ja reservis olevatele isikutele:

kapten

Toomas Kariis

leitnant

Timo Alter
Martin Ilmjärv
Ivan Jakovlev
Anti Karask
Mati Pulver
Siim Rinken
Artur Schotter

nooremleitnant

Mart Sokk

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 13.07.2018, 2