- Reset + Prindi

54. Ajutise sõjaväelise auastme andmine

19.06.2018

Kaitseväe juhataja 14. juuni 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:

kaptenmajor Tarmo Sepale kaptenleitnandi auastme,
major Teet Laeksile kolonelleitnandi auastme,
major Rauno Leskovile kolonelleitnandi auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 21.06.2018, 1