- Reset + Prindi

50. Ajutise sõjaväelise auastme andmine

08.05.2018

Kaitseväe juhataja 24. aprilli ja 4. mai 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:

kolonelleitnant Rain Janole koloneli auastme,
kolonelleitnant Targo Lustile koloneli auastme,
kaptenmajor Tarmo Sepale kaptenleitnandi auastme,
kapten Ivo Peetsile majori auastme,
leitnant Timo Leppikule kapteni auastme,
nooremleitnant Erle Porrosonile leitnandi auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 09.05.2018, 3