- Reset + Prindi

40. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmete nimetamine

04.01.2018

Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:

Andres Kütt, 37508166515, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik,
Ülar Mark, 36802120210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

Alus: riigivara seaduse § 81,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 05.01.2018, 1