- Reset + Prindi

37. Sõjaväelise auastme andmine

14.12.2017

Kaitseväe juhataja 6. detsembri 2017 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:

Aigo Allmäe
Ahti Habanen
Eerik Heldna
Tarmo Metus

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1 ja § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid